Soorten verzekering

Binnen de zorgverzekering kunnen twee soorten polissen worden onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis.

 • Bij een naturapolis krijg je gemiddeld 70-75% van het marktconforme tarief vergoed indien er sprake is van contractvrije Oefentherapie. Dit tarief is vastgesteld door elke individuele zorgverzekeraar. 
 • Bij een restitutiepolis ben je vrij in de keuze van je Oefentherapeut: je zorgverzekeraar vergoedt contractvrije Oefentherapie volledig (100%).
 • Heb je alleen een basisverzekering, dan ontvang je geen vergoeding.
Belangrijk om te weten
 • Oefentherapie heeft geen invloed op het eigen risico, dus je zult verder geen rekeningen van je zorgverzekeraar ontvangen naar aanleiding van onze behandelingen.
 • Fit4Riding is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, of het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar. Dit is een individuele overeenkomst tussen jou en je zorgverzekeraar.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het wel of niet indienen van onze factuur bij je zorgverzekeraar.

Wat moet je doen om vergoeding te ontvangen?

Oefentherapie Ruiter

Te doen voor eerste afspraak:

 • Informeer zelf bij je zorgverzekeraar of je een natura- of restitutiepolis hebt. In geval van restitutiepolis vraag dan naar het bedrag dat je vergoed krijgt.
 • Informeer zelf bij je zorgverzekeraar voor hoeveel behandelingen vergoeding je in aanmerking komt bij een ongecontracteerde zorgverlener
 • Informeer bij je zorgverzekeraar op welke manier je de factuur van een ongecontracteerde zorgverlener kunt indienen.
 • Om in aanmerking te komen voor vergoeding vragen sommige zorgverzekeraars om een verwijsbrief van de huisarts mee te sturen met de factuur. Als dit bij jouw verzekering van toepassing is, zorg dan dat je deze aanvraagt en ophaalt bij je huisarts. 

Te doen na ontvangen van onze factuur:

 • Dien je factuur in bij je verzekering z.s.m. nadat je deze van ons hebt ontvangen

Fysiotherapie Paard

Te doen voor eerste afspraak:

 • Informeer zelf bij de verzekeraar van jouw paard of je aanvullend verzekerd bent voor dierfysiotherapie
 • Informeer zelf bij de verzekeraar voor hoeveel behandelingen vergoeding je in aanmerking komt
 • Informeerbij de verzekeraar op welke manier je de factuur kunt indienen.

Te doen na ontvangen van onze factuur:

 • Dien je factuur in bij je verzekering z.s.m. nadat je deze van ons hebt ontvangen

Wij werken contractvrij

Onze oefentherapeuten werken zonder contracten met de zorgverzekeraars, dit is een bewuste keuze.

Traditioneel sluiten Oefentherapeuten contracten af met alle zorgverzekeraars. Het declareren van de kosten door therapeuten aan zorgverzekeraars verloopt op deze manier zonder tussenkomst van de patiënt. De contracten voor Oefentherapeuten worden echter door alleen de zorgverzekeraars opgesteld, ondanks dat zij geen inhoudelijke professionals op het gebied van Oefentherapie zijn. Een Oefentherapeut kan vervolgens kiezen om een dergelijk contract wel of niet te ondertekenen.

Zorgverzekeraars stellen steeds meer eisen aan contracten met de zorgverleners. In de praktijk zien wij dat veel van deze eisen geen enkele relatie hebben met de kwaliteit van de Oefentherapie. Helaas kost de verantwoording van deze eisen richting zorgverzekeraars ons wel erg veel tijd. Deze kostbare tijd besteden wij graag aan jouw behandeling. Daarom hebben wij ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars te ondertekenen. Zo wordt de kwaliteit van de zorg optimaal gehandhaafd en niet belemmerd door de verwachtingen van zorgverzekeraars.